องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ จ.นครปฐม

“ วิสัยทัศน์การพัฒนา ....ชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมน้อมนำสุขภาวะ วัฒนธรรมดี การศึกษาเด่น ประชาร่มเย็น เศรษฐกิจยั่งยืน พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

 

#1 โดย: ทรงศักดิ์ ทวีวัฒน์ [IP: 1.47.171.xxx]
เมื่อ: 2016-11-22 09:59:40
อยากทราบว่า
ประปามาจดมาตร
ทุกวันที่เท่าไรของเดือน
#2 โดย: ฉันทนา บ้านใหม่ [IP: 1.46.43.xxx]
เมื่อ: 2016-11-23 08:09:35
การเก็บค่าน้ำประปา
เดือนนี้มาเก็บ ย้อนหลัง 3 เดือนรวด
การจดค่าน้ำประปา
#3 โดย: ฉันทนา บ้านใหม่ [IP: 1.46.43.xxx]
เมื่อ: 2016-11-23 08:13:30
จดครั้งสุดท้าย 31 กันยายน 59
นี่จะ 2 เดือนแล้ว****สิ้นเดือน พฤศจิกาคงไม่มา
รวบเป็นค่าน้ำเดือนตุลาคมนะคะ
#4 โดย: ฉันทนา [IP: 1.46.43.xxx]
เมื่อ: 2016-11-23 08:14:57
อยากให้เข้ามาอ่านบ้างนะคะ
#5 โดย: ฝนทิพย์ [IP: 101.108.202.xxx]
เมื่อ: 2017-03-18 20:04:46
เมื่อไหร่จะโอนน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค ค่ะ
#6 โดย: อบต.นราภิรมย์ [IP: 1.10.202.xxx]
เมื่อ: 2017-03-24 15:12:40
#คุณฝนทิพย์ : อบต.นราภิรมย์ อยากให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะดวก แต่ทางการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่มีการวางระบบท่อส่งน้ำถึง อบต.เราเลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 4,508