เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓1317 ส.ค. 63
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓86 ส.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓1724 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓302 เม.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓265 ก.พ. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒676 พ.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒7222 ก.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒655 เม.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓6814 ก.พ. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒805 ก.พ. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑616 พ.ย. 61
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑5920 ก.ค. 61
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑5519 เม.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒7714 ก.พ. 61
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑605 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB