เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564284 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563386 พ.ย. 63
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓4317 ส.ค. 63
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓406 ส.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓5124 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓672 เม.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓595 ก.พ. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒1006 พ.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒10722 ก.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒1025 เม.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓9714 ก.พ. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒1115 ก.พ. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑896 พ.ย. 61
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑8720 ก.ค. 61
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑8419 เม.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒11614 ก.พ. 61
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑955 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB