เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ จึงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรัับรองการแจ้ง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แต่ยังคงให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเช่นเดิมได้ตามปกติ

 

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB