เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส"

แชร์

อบต.นราภิรมย์ ร่วมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จ.นครปฐม
ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่11
ช่างเหรอ ก็น้องๆ จิตอาสาพนักงานอบต.นราภิรมย์ 7-8คน 2วันกว่าๆ เสร็จแล้วครับ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB