เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.นราภิรมย์ ร่วมรณรงค์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย100%

แชร์

ช่วงเช้าวันนี้กับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 3 ศูนย์ในเขต อบต.นราภิรมย์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB