เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

แชร์

เดินสายประชุมต่อช่วงสายๆวันนี้กับพ่อแม่พี่น้อง 3 หมู่บ้านย่านพระมอพิสัย
เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

จากสาธารณสุขอำเภอบางเลน มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อฯเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB