เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์

ประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้แทนผู้บริหาร อบต. จังหวัดนครปฐม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB