เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.นราภิรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์

ขอเรียนเชิญ ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ของ อบต.นราภิรมย์
ที่เข้ามาติดต่อหรือรับบริการภายในช่วง เดือนตุลาคม 2563 - เดือน มีนาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.นราภิรมย์ ง่ายๆได้ 2 ขั้นตอน ได้แก่

 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th และค้นหาหน่วยงานที่ท่านเคยรับบริการหรือติดต่อราชการ "องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์" เพื่อให้คะแนนและข้อมูล
2. คลิกไปที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tvogyu หรือ แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที ตามภาพดังกล่าว

 

**ทั้งนี้สามารถเข้ามาดำเนินการให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานได้โดยตรง ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB