เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์1531 ก.ค. 63
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา73 ก.ค. 63
โครงการพาณิชย์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ลดราคา ช่วยประชาชน4222 มิ.ย. 63
สถานปฏิบัติธรรมนราภิรมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"10410 มิ.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี563 มิ.ย. 63
คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่1168/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม2919 พ.ค. 63
คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่1161/2563 เรื่อง ให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม7619 พ.ค. 63
ศพด.อบต.นราภิรมย์ มอบนมกล่องให้เด็กนักเรียนศูนย์ทั้ง 3 ศูนย์11418 พ.ค. 63
อบต.นราภิรมย์ จัดข้าวสาร อาหารแห้งให้ทีมงานนำไปมอบให้กับพ่อแม่ พี่น้องที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ645 พ.ค. 63
อบต.นราภิรมย์ มอบแอลกอฮอร์เจลให้สมาชิกสภาอบต.ทุกหมู่บ้าน9928 เม.ย. 63
การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)10827 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์6122 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์3021 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)4516 เม.ย. 63
อบต.นราภิรมย์ มอบแอลกอฮอร์เจล12716 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓67 เม.ย. 63
อบต.นราภิรมย์ มอบหมายจนท.ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า383 เม.ย. 63
อบต.นราภิรมย์ มอบหมายจนท.พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 191392 เม.ย. 63
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล "แม่สู้ชีวิต"13930 มี.ค. 63
อบต.นราภิรมย์ ร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาจัดทำหน้ากากผ้า ถวายพระสงฆ์และพี่น้องประชาชน7427 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB