เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256312928 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี11029 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง กำหนดการยื่่นแบบและระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562513 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB