เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติที่ว่าง19813 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์12617 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์7618 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB