เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 2 มี.ค. 64 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

เอกสารทั้งหมด 6 ชุด

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf3.45 MB
การพัฒนาบุคลากร.pdf2.90 MB
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf2.92 MB
การสร้างขวัญกำลังใจ .pdf3.07 MB
27.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - Copy (1).pdf4.44 MB
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf6.56 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB