เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

วันที่ 8 ก.พ. 64 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

การพัฒนาบุคลากร.pdf3.13 MB
การวางแผนกำลังคน.pdf7.03 MB
การสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ.pdf3.67 MB
บรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง.pdf1.46 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB