เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566160
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์158
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2561-2563161
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม5175

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB