เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำซอยศุภาภิรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนราภิรมย์6321 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่เส้น หมู่ที่ 6-8 (เงินเหลือจ่าย)5716 ก.ย. 63
ประกวด-ประกาศ โครงการวางท่อระบายน้ำซอยศุภาภิรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนราภิรมย์5214 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยศุภาภิรมย์ หมู่ที่ 9 ตำบลนราภิรมย์5014 ก.ย. 63
ประกวด-ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-8 (เงินเหลือจ่าย)328 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-8 (เงินเหลือจ่าย)142 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยมาลัยร่วมอุทิศ) หมู่ที่ 920115 เม.ย. 63
ประกวด-ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยมาลัยร่วมอุทิศ ม.9) ตำบลนราภิรมย์808 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-00916727 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-00319427 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-0033726 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-0093726 มี.ค. 63
ประกวด-ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-0094718 มี.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง5411 มี.ค. 63
ประกวด-ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-003829 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต11717 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย1503 ธ.ค. 62
ประกวด-ประกาศ โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์ อบต.นราภิรมย์17720 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์อบต.นราภิรมย์12719 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ รพ.สต.นราภิรมย์-บ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ที่ ๔-๑๑1826 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB