เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า รพ.สต.นราภิรมย์ หมู่ที่ 42115 มี.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากคลองประปาถึงถนนคอนกรีตใหม่อบจ. หมู่ที่ 82515 มี.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-006 สายบ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ที่ 9 บ้านคลองพระมอพิสัย3718 ม.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-004 สายบ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4-6 บ้านคลองสว่างอารมณ์10418 ม.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่เส้นหมู่ที่ 6-8 ถึงสามแยกโรงเรียนวัดพระมอพิสัย หมู่ที่ 8 บ้านคลองพระมอพิสัย2489 ก.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-00910016 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-0091926 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-003776 มี.ค. 63
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์ อบต.นราภิรมย์24819 พ.ย. 62
โครงการก่อสร้างหอถังประปาใหม่ บริเวณหมู่ที่ ๑๑17926 มิ.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ จากถนนคอนกรีตใหม่ถึงหน้าบ้านนายธนวัฒน์ พานแก้ว16817 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลนราภิรมย์17116 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ที่ ๘34016 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๖15123 เม.ย. 62
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ หมู่ที่ ๖11822 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนราภิรมย์14324 ธ.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนราภิรมย์-บ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 3,4,5,63389 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ_รพ.สต.ตำบลนราภิรมย์-บ้านคลองพระมอพิสัย_ม.4-1174922 ส.ค. 61
จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง_ความจุ_๓๐_ลูกบาศก์เมตร_หมู่ที่_๔_บ้านคลองสว่างอารมณ์10422 ส.ค. 61
จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง_ความจุ_๓๐_ลูกบาศก์เมตร_หมู่ที่_๑_บ้านนราภิรมย์9122 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB