เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสิ้นสุดคอนกรีตใหม่เส้นหมู่ที่ 6-8 ถึงสามแยกโรงเรียนวัดพระมอพิสัย หมู่ที่ 8 บ้านคลองพระมอพิสัย529 ก.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-0095916 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-0091406 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-003426 มี.ค. 63
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์ อบต.นราภิรมย์18419 พ.ย. 62
โครงการก่อสร้างหอถังประปาใหม่ บริเวณหมู่ที่ ๑๑12726 มิ.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ จากถนนคอนกรีตใหม่ถึงหน้าบ้านนายธนวัฒน์ พานแก้ว12117 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลนราภิรมย์12316 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ที่ ๘22116 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๖11023 เม.ย. 62
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ หมู่ที่ ๖7822 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนราภิรมย์9624 ธ.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนราภิรมย์-บ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 3,4,5,61899 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ_รพ.สต.ตำบลนราภิรมย์-บ้านคลองพระมอพิสัย_ม.4-1144622 ส.ค. 61
จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง_ความจุ_๓๐_ลูกบาศก์เมตร_หมู่ที่_๔_บ้านคลองสว่างอารมณ์5522 ส.ค. 61
จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง_ความจุ_๓๐_ลูกบาศก์เมตร_หมู่ที่_๑_บ้านนราภิรมย์4822 ส.ค. 61
จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์_ขนาดกว้าง_๓๐_เมตร_ยาว_๔๐_เมตร_หมู่ที่_๖4622 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่_ความจุ_๓๐_ลูกบาศก์เมตร_หมู่ที่_๓_บ้านนราภิรมย์4722 ส.ค. 61
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่_ความจุ_๓๐_ลูกบาศก์เมตร_หมู่ที่_๑_บ้านนราภิรมย์4822 ส.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต_หมู่ที่_3_ถึงสะพานข้ามคลองเชื่อมหนองเพรางาย4822 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB