เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

รายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนทุจริตฯประจำปีงบฯ2564 รอบ 6 เดือน

วันที่ 20 เม.ย. 64 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

สถติการการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 รอบ 6 เดือน.pdf479.91 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB