เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก ( ตุลาคม2563 - มีนาคม 2564)

วันที่ 20 เม.ย. 64 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก ( ตุลาคม2563 - มีนาคม 2564)

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลดำเนินงาน-6-เดือน-ต.ค.63-มี.ค.64.pdf1.94 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB