เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๖๑

วันที่ 22 ส.ค. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

งบแสดงฐานะการเงิน_ปี_๒๕๖๑.pdf393.87 KB
มกราคม_2561.pdf90.05 KB
กุมภาพันธ์_2561.pdf88.46 KB
มีนาคม_2561.pdf89.57 KB
เมษายน_2561.pdf94.35 KB
พฤษภาคม_2561.pdf100.95 KB
มิถุนายน_2561.pdf100.74 KB
กรกฎาคม_2561.pdf97.22 KB
สิงหาคม_2561.pdf103.19 KB
ตุลาคม_2560.pdf89.24 KB
พฤศจิกายน_2560.pdf0 bytes
ธันวาคม_2560.pdf0 bytes
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB