เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.นราภิรมย์

วันที่ 7 เม.ย. 64 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์

หากประสงค์ที่จะร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กรุณากดลิงค์ด้านล่างค่ะ

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB50G_qvlptz0PPx8uloo5rn9VTnjJrvHkWcYANop0u7Vwfw/viewform?usp=sf_link

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่ิองร้องเรียนทุจริต.pdf9.26 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.01s. 0.50MB