เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563538
กองสาธารณสุขฯ269
ประกาศยกเลิกการเรียกรับสำเนาต่างๆ16
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562154
กองการศึกษา2113
สำนักงานปลัด12298
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2561791
มาตรฐานการปฏิบัติงาน9117
กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ195
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการก่องช่าง180
แบบ ขออนุญาตก่อสร้าง1123
การประเมิณความพึงพอใจผู้รับบริการ168
มาตรฐานการให้บริการ5141
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์481
กองช่าง15123
กองคลัง7107

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB