เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ โดยกระทรวงมหาดไทย ประกาศยกฐานะสภาตำบลนราภิรมย์ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

ตราสัญลักษณ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์
เป็นรูปองค์พระปฐมเจดีย์ ด้านในปรากฏตัวอักษร นร และแสงเทียนส่องสว่างภายใต้องค์พระปฐมเจดีย์ มีรูปรวงข้าวเป็นฐาน

ความหมายของตราสัญญาลักษณ์
“ชาวนราภิรมย์ยึดธรรมะในการดำเนินชีวิต โดยมีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่ พระร่วงโรจนฤทธิ์ จึงได้นำองค์พระปฐมเจดีย์มาเป็นสัญลักษณ์ อักษร นร คือ นราภิรมย์ เทียนส่องสว่าง คือ ศูนย์รวมจิตใจ และชาวนราภิรมย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนาจึงได้นำรวงข้าวมาเป็นสัญลักษณ์”
0.02s. 0.50MB